Tin tức ⇒ Hoang mang, hoang mang... ra cửa hàng chọn sữa!

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.

 

 

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.

 

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.

 

 

 

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.

 

 

 

Cuối tuần trước, CEO Microsoft Steve Ballmer bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu sau 13 năm kế nhiệm Bill Gates. Trong suốt thời gian dẫn dắt công ty phần mềm hàng đầu thế giới, khen chê dành cho Ballmer đều có. Ông là người đưa cả lợi nhuận lẫn doanh thu của tập đoàn tăng gấp 3 so với thời kỳ của Bill Gates, xoay một doanh nghiệp chuyên phần mềm máy tính lấn sân sang thị trường sản xuất thiết bị và nền tảng cho di động... Steve cũng được xem là một người giỏi thuyết trình, lôi cuốn được người theo dõi bằng sự nhiệt tình và táo bạo của mình.